Drodzy Doktoranci 

Akademia Młodych Uczonych PAN po raz trzeci organizuje Kuźnię Młodych Talentów AMU PAN (KMT AMU), która jest wyjątkową szkołą letnia skierowaną do doktorantów reprezentujących nauki techniczne, ścisłe i nauki o życiu. Tegoroczna KMT AMU odbędzie się w dniach 27 września -€“ 30 września w Domu Zjazdów i Konferencji w Jabłonnie k. Warszawy.

KMT AMU ma na celu integrację najlepszych doktorantów oraz trening umiejętności miękkich niezbędnych w pracy naukowej. Uczestnicy KMT AMU będą mieli okazję uczestniczyć w aktywnych formach szlifowania swoich kompetencji interpersonalnych takich jak dyskusje panelowe, debata oksfordzka, warsztaty oraz w wykładach popularnonaukowych. Polscy naukowcy, eksperci oceniający wnioski o granty, podzielą się wiedzą jak skutecznie ubiegać się o projekty naukowe. W czasie KMT AMU 2017 odbędą się ponadto warsztaty z emisji głosu, biostatystyki oraz narzędzi informatycznych wspomagających pracę naukową. Będzie również możliwość zapoznania się z zagadnieniem ochrony własności intelektualnej.

Spotkania integracyjne organizowane w trakcie KMT AMU pozwolą na bezpośrednia wymianę doświadczeń naukowych w interdyscyplinarnym gronie uczestników i organizatorów, co ma na celu nawiązanie kontaktów w środowisku naukowym i być może współpracę w realizacji badan naukowych. 

W III edycji szkoły letniej KMT AMU tradycyjnie odbędzie się konkurs na najlepszą prezentacje naukową. 
Nagrodą główną ufundowaną przez firmę GENORE jest 2500 zł, które zwycięzca przeznaczy na udział w wybranej konferencji naukowej. 
Doktoranci pięciu najwyżej ocenionych zgłoszeń będą zwolnieni z opłaty rejestracyjnej. 


Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w III edycji Kuźni Młodych Talentów!

Rada Programowa
III edycji Kuźni Młodych Talentow Akademii Młodych Uczonych

Organizatorzy

Sponsorzy