Warsztaty z biostatystyki

Maciej Sebastian Sobczyński

Genomik, proteomik, genetyk. Doktorat z biochemii na Uniwersytecie Wrocławskim otrzymał za "Wykorzystanie sztucznych sieci neuronowych i algorytmu genetycznego do badania proteomów". Współautor ponad 20 publikacji naukowych z zakresu genetyki populacyjnej, immunologii, parazytologii i medycyny. Jego zainteresowania naukowe dotyczą przede wszystkim biologii obliczeniowej, metod numerycznych w statystyce matematycznej, symulacji komputerowej procesów biologicznych: ewolucji genomów i populacji. Prowadził wykłady i warsztaty z metod statystycznych dla studentów i doktorantów kierunków biologicznych i medycznych we Wrocławiu i w Warszawie.