Agenda warsztatów


ŚRODA– 27 WRZEŚNIA 2017


15:00

16:00 - 17:00
17:00 - 19:30
20:00
rejestracja uczestników

uroczyste otwarcie
  • wystąpienie na otwarcie - Przewodniczący Rady KMT
  • wystąpienie Wiceprezesa PAN
  • wystąpienie przedstawiciela sponsora

sesja merytoryczna:
  • Patenty, zgłoszenia patentowe, własność intelektualna (Krzysztof Fic) 
  • Wikipedia a ochrona własności intelektualnej (Dariusz Jemielniak)
  • debata oksfordzka (wyjazdy zagraniczne - tak/nie?)

kolacja / sesja integracyjna

CZWARTEK – 28 WRZEŚNIA 2017


9:00 - 12:00

12:00 - 12:30

12:30 - 14:00

14:00 - 15:00

15:00 - 16:30 

16:30 - 17:00 

17:00 - 18:30

19:30
warsztaty z emisji głosu 

przerwa kawowa

Prezentacja projektów (Dariusz Jemielniak, Justyna Cybulska /NCBiR/, Krzysztof Jóźwiak /NCN/) - I tura

obiad

Prezentacja projektów (Dariusz Jemielniak, Justyna Cybulska /NCBiR/, Krzysztof Jóźwiak /NCN/) - II tura

przerwa kawowa

Prezentacja projektów (Dariusz Jemielniak, Justyna Cybulska /NCBiR/, Krzysztof Jóźwiak /NCN/) - III tura

kolacja / sesja integracyjna

PIĄTEK – 29 WRZEŚNIA 2017


9:00-11:00

11:00-11:30

11:30-13:00 

13:00-14:00 

14:00- 16:30 

16:00-16:30

16:30-18:00

18:00
Narzędzia informatyczne wspomagające edycję, zarządzenie tekstem (Anna Fabiańska)

przerwa kawowa

prezentacje uczestników - I grupa

obiad

prezentacje uczestników - II grupa

przerwa kawowa

prezentacje uczestników - III grupa

sesja integracyjna – grill

SOBOTA – 30 WRZEŚNIA 2017


9:00-11:15

11:15-11:30

11:30-13:45

14:00

15:30
Warsztaty z biostatystyki (Wojciech Fendler + dodatkowi prowadzący) - I część dla wszystkich

przerwa kawowa

Warsztaty z biostatystyki (Wojciech Fendler + dodatkowi prowadzący) – II część, praca w grupach

uroczyste zakończenie

odjazd autokaru

Do pobrania