Rada Programowa


dr hab. n. med. Jakub Fichna, prof. nadzw. 

Zakład Biochemii
Wydział Lekarski
Uniwersytet Medyczny 
w Łodzi

dr hab. Monika Kaczmarek, prof. nadzw.
Laboratorium Biologii Molekularnej
Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN 
w Olsztynie

dr hab. Beata Hasiów-Jaroszewska, prof. nadzw.
Zakład Wirusologii i Bakteriologii
Instytut Ochrony Roślin
Państwowy Instytut Badawczy
w Poznaniu

mgr Maciej Sałaga
Zakład Biochemii
Wydział Lekarski
Uniwersytet Medyczny
w Łodzi

mgr Marta Zielińska
Zakład Biochemii
Wydział Lekarski
Uniwersytet Medyczny
w Łodzi

mgr Andrzej Wasilewski
Zakład Biochemii
Wydział Lekarski
Uniwersytet Medyczny
w Łodzi

mgr inż. Żaneta Reliszko
Laboratorium Biologii Molekularnej
Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN
w Olsztynie

Joanna Najmuła
Laboratorium Biologii Molekularnej
Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN 
w Olsztynie

dr Natalia Rymelska
Zakład Wirusologii i Bakteriologii 
Instytut Ochrony Roślin
Państwowy Instytut Badawczy
w Poznaniu

mgr Julia Minicka
Zakład Wirusologii i Bakteriologii
Instytut Ochrony Roślin
Państwowy Instytut Badawczy
w Poznaniu

mgr Aleksandra Zarzyńska-Nowak
Zakład Wirusologii i Bakteriologii
Instytut Ochrony Roślin
Państwowy Instytut Badawczy
w Poznaniu