Kogo szukamy?

Kuźnia Młodych Talentów Akademii Młodych Uczonych to warsztaty przeznaczone dla doktorantów ze wszystkich polskich uczelni wyższych i instytutów naukowych. 

Zgłoszenia mogą nadsyłać słuchacze stacjonarnych i niestacjonarnych studiów doktoranckich uczelni wyższych jak i doktoranci będący jednocześnie pracownikami uczelni/instytutów badawczych/prywatnych przedsiębiorstw prowadzących działalność badawczą. 
W celu rejestracji proszę przejść do zakładki Rejestracja.

Warunki uczestnictwa

Głównym kryterium podczas wyboru uczestników będzie doskonałość naukowa oraz dotychczasowe osiągnięcia. Wybrani zostaną uczestnicy o różnorodnych zainteresowaniach naukowych, tak aby nadać warsztatom charakter interdyscyplinarny.

Liczba uczestników jest ograniczona!
Spośród wszystkich zgłoszeń Rada Programowa Kuźni Młodych Talentów wybierze 30 najwyżej ocenionych. Uczestnicy wybrani zostaną na podstawie informacji przekazanych w formularzu zgłoszeniowym.

Przed przystąpieniem do wypełniania formularza rejestracyjnego kandydat powinien przygotować według wytycznych w formularzu: CV, abstrakt najważniejszego osiągnięcia naukowego, list motywacyjny odpowiadający na pytanie: dlaczego chciałbym/chciałabym wziąć udział w Kuźni Młodych Talentów?

Autorzy pięciu najwyżej ocenionych zgłoszeń otrzymają dofinansowanie opłaty rejestracyjnej.

Prezentacja konkursowa

Podczas KMT AMU odbędzie się konkurs na najlepszą prezentację naukową. Celem konkursu jest wyłonienie jednej osoby, która szczególnie zainteresuje komisję konkursową sposobem oraz treścią zaprezentowania tematyki związanej z pracą doktorską.

Nagrodą główną w konkursie jest nagroda pieniężna w wysokości 2500 zł ufundowana przez firmę Genore. Nagroda przeznaczona jest na sfinansowanie opłat związanych z wybraną konferencją krajową lub zagraniczną.

Wytyczne:
  • Abstrakt powinien liczyć maksymalnie 1500 znaków ze spacjami
  • prezentacja związana ma być z tematyką projektu badawczego uczestnika
  • nieprzekraczalny czas prezentacji to 3 minuty
  • prezentacja może zawierać maksymalnie 5 slajdów
  • po prezentacji odbędzie się 3-minutowa dyskusja z komisją
  • oceniana będzie przystępna forma przedstawienia oraz treść

Ważne terminy

25.05.2017 r. Rozpoczynamy nabór wniosków                         do KMT AMU 

17.06.2017 r. Zakończenie naboru zgłoszeń.

20.06.2017 r.
Ogłoszenie wyników naboru.

Uczestnicy, którzy zakwalifikują się do Kuźni Młodych Talentów zostaną poinformowani o tym drogą mailową. Następnie przesłane zostaną danych do uiszczenia opłaty zjazdowej. Na tym etapie wyłonieni zostaną również laureaci grantów wyjazdowych. Informacje o grantach wyjazdowych wysłane zostaną do pięciu wybranych osób.

25.06.2017 r.
Ostateczny termin dokonania                              opłaty zjazdowej.

15.07.2017 r. Ostateczny termin nadsyłania abstraktów osiągnięcia naukowego, które będzie przedmiotem prezentacji na KMT

12.09.2017 r.
Ostateczny termin nadesłania                              PREZENTACJI.

27.09.2017 - 30.09.2017 r. – III edycja Kuźni                       Młodych Talentów Akademii                               Młodych Uczonych!

Opłata zjazdowa

Opłata wynosi: 400 zł

W ramach opłaty zapewniamy:
  • nocleg, 
  • pełne wyżywienie (w tym uroczysty obiad oraz kolacja integracyjna), 
  • transport: - z Warszawy do Jabłonny (27.09.2017), - z Jabłonny do Warszawy (1.10.2017),
  • materiały konferencyjne.

(Organizatorzy nie zapewniają zwrotu kosztów transportu z miejsca zamieszkania do Warszawy i z powrotem).