Tak było w 2015 roku...

I edycja KMT AMU miała formę warsztatów, połączonych z dyskusjami panelowymi i wykładami popularnonaukowymi prowadzonymi przez doświadczonych specjalistów z różnych dziedzin naukowych. Odbyła się od 26 do 28 czerwca w Domu Pracy Twórczej Polskiej Akademii Nauk "Mądralin".