Zgłoś swój udział!

Ważne terminy

25.05.2017 r. Rozpoczynamy nabór wniosków do KMT AMU 

17.06.2017 r. Zakończenie naboru zgłoszeń.

20.06.2017 r.
Ogłoszenie wyników naboru.

Uczestnicy, którzy zakwalifikują się do Kuźni Młodych Talentów zostaną poinformowani o tym drogą mailową. Następnie przesłane zostaną danych do uiszczenia opłaty zjazdowej. Na tym etapie wyłonieni zostaną również laureaci grantów wyjazdowych. Informacje o grantach wyjazdowych wysłane zostaną do pięciu wybranych osób.

25.06.2017 r.
Ostateczny termin dokonania opłaty zjazdowej.

12.09.2017 r.
Ostateczny termin nadesłania PREZENTACJI.

27.09.2017 - 30.09.2017 r. – 
III edycja Kuźni Młodych Talentów Akademii Młodych Uczonych!

Opłata zjazdowa

Opłata wynosi: 400 zł

W ramach opłaty zapewniamy:
  • nocleg, 
  • pełne wyżywienie (w tym uroczysty obiad oraz kolacja integracyjna), 
  • transport: - z Warszawy do Jabłonny (27.09.2017), - z Jabłonny do Warszawy (1.10.2017),
  • materiały konferencyjne.

(Organizatorzy nie zapewniają zwrotu kosztów transportu z miejsca zamieszkania do Warszawy i z powrotem).