Wykłady popularnonaukowe

dr Joanna Bagniewska - nauki o życiu

Ukończyła doktorat i studia magisterskie na Uniwersytecie Oksfordzkim. Jest zoologiem specjalizującym się w ekologii behawioralnej.  Pracowała naukowo w pięciu krajach, odwiedzila ponad 40. Obecnie wykłada na Wydziale Nauk Biologicznych University of Reading. Zwyciężczyni trzeciej edycji FameLab Poland, oraz zdobywczyni nagrody laureatów na finałach międzynarodowych tego konkursu. Bierze udział w wielu przedsięwzięciach popularyzujących naukę: TEDxWarsaw, Science Slam, Bright Club Oxford, Museums Show Off. Organizatorka konferencji popularnonaukowej “Science. Polish Perspectives”. W ramach programu Rzecznicy Nauki współpracuje z działem naukowym Gazety Wyborczej, oraz Magazynem Focus. Ambasadorka programu mentoringowego The Kings Foundation.

dr Sławomir Dinew - matematyka

Jest adiunktem w Instytucie Matematyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zajmuje się analizą zespoloną wielu zmiennych, teorią potencjału oraz geometrią zespoloną. 
Odbył staże w Erwin Schrodinger Institute (Wiedeń) oraz staż podoktorski na Rutgers University (USA). Jest laureatem Stypendium Ministra dla młodych naukowców, a jego rozprawa doktorska została wyróżniona Nagrodą Prezesa Rady Ministrów. Jest także laureatem stypendium im. Kazimierza Kuratowskiego fundowanego przezPolskie Towarzystwo Matematyczne oraz Instytut Matematyki PAN.